Powiatowy Bank Spółdzielczy
w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, ul. Stary Rynek 48, tel. (81) 827 22 09, fax. (81) 827 22 09
Bezpieczeństwo - zalecenia:
 • nie wchodź na stronę logowania do Systemu korzystajac z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku
 • nie odpowiadaj na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikator, hasło) lub innych ważnych informacji - Bank nigdy nie prosi o podanie danych poufnych pocztą elektroniczną
 • zawsze przed logowaniem sprawdź, czy adres strony rozpoczyna się od https://
 • zawsze przed logowaniem zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki
 • nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach
 • nie przechowuj nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie udostępniaj ich innym osobom
 • unikaj logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych)
 • dbaj o bezpieczeństwo Twojego komputera, instaluj tylko legalne oprogramowanie oraz wszystkie zalecane poprawki
 • zawsze używaj zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapory (firewall)
 • dbaj o to, aby Twoja przeglądarka internetowa była zawsze aktualna
 • zawsze kończąc pracę korzystaj z polecenia - Wyloguj -
więcej
W związku z rosnącą liczbą zagrożeń dotyczących bankowości internetowej prosimy o podwyższoną czujność oraz o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim prosimy o zwracanie uwagi na niestandardowy wygląd lub działanie systemu objawiające się:
 • niezgodną z Państwa wolą zamianą danych w przelewach,
 • nie uzasadnione komunikaty SMS, w tym z prośbą o podanie kodu jednorazowego,
 • pojawianiem się dodatkowych pól, w których należy wpisać hasła jednorazowe lub hasła z wiadomości SMS,
 • zmienionym adresem systemu lub niewłaściwym certyfikatem SSL (brak symbolu kłódki lub koloru zielonego w pasku adresu).
Wystąpienie powyższych okoliczności powinno skutkować natychmiastowym przerwaniem działania i poinformowaniem Banku.